2014. július 24., csütörtök - Kinga, Kincső napja

Negyedik jelentés a nők és férfiak esélyegyenlőségéről

Az Európai Bizottság, az Európai Unió Tanácsának,
az Európai Parlament és a Gazdasági és Szociális Bizottság,

valamint a Régiók Bizottságának

negyedik jelentése a nők és férfiak esélyegyenlőségéről [1]

Háttér

Ebben a formában immár negyedik alkalommal terjeszti elő az Európai Bizottság a Lisszaboni csomagon belül a nők és férfiak egyenlőségéről készített jelentését, amely a 2007. februári Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanács (EPSCO) napirendjén szerepel elfogadás céljából.

A dokumentum az eddigi jelentések struktúrájának megfelelően tartalmazza a szakterület főbb fejlesztési irányait, a kihívásokat, valamint a következtetéseket, míg a függelékben egy-egy kiemelt témakör vonatkozásában statisztikai adatok szerepelnek.

A 2007-es jelentés

A jelen előterjesztés a 2006. évben tett intézkedéseket és a tervezett jövőbeli lépéseket foglalja össze.

1. Főbb eredmények:
 • A nemek közötti egyenlőségről szóló ütemterv [2]és a Nemek Közötti Egyenlőségről szóló Európai Paktum [3] elfogadása;
 • a Bizottság közleménye Európa demográfiai jövőjéről [4];
 • a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetéről szóló rendelet [5] elfogadása;
 • a társadalmi védelem és befogadás nyitott koordinációjának új kerete;
2. A nemek közötti különbségek kezelése:
 • a nemek közötti bérezési különbségek;
 • a munkavállalási és munkanélküliségi ráták összehasonlítása;
 • a hivatás és a családi/magán élet összeegyeztethetősége;
 • a foglalkoztatási és szektorális szegregáció elleni fellépés;
 • a nők és férfiak arányának kiegyenlítése a döntéshozatali pozíciókban;
3. Kihívások és politikai orientációk:
 • a nemek közötti bérezési különbségek megszüntetése;
 • a munka és a családi/magán élet összeegyeztethetőségének ösztönzése;
 • a vonatkozó jogszabályi keretek hatékony érvényre juttatásának biztosítása;
4. Következtetések
 • minden lehetséges lépést meg kell tenni annak érdekében, hogy a nemek közötti bérezési különbségek megszűnjenek;
 • erősíteni kell a foglalkoztatás-politikákban a nemi szempontok érvényre juttatását;
 • a demográfiai változások kezelésénél figyelemmel kell lenni azok nemi aspektusára is;
 • ki kell használni a kohéziós és vidékfejlesztési politika adta lehetőségeket arra, hogy előmozdítsuk a nők és férfiak közötti egyenlőség megteremtését;
A függelék a foglalkoztatási és munkanélküliségi ráták alakulásával, a nők részmunkaidőben való foglalkozatásával, a nők döntéshozatali eljárásokban való pozíciójával, az oktatás, képzés és kutatás területein betöltött szerepével, a munkaerő-piacon jelenlévő nemek közötti szegregáció hatásaival, valamint a nők első gyermek vállalásakor betöltött életkorának alakulásával foglakozik.

A Jelentés szövege magyar nyelven itt elérhető.[1] COM (2006) 49 végleges
[2] COM (2006) 92 végleges
[3] Elnökségi következtetések, 7775/1/06/ REV 1.
[4] COM (2005) 571 végleges
[5] 1922/2006/EK rendelete