2014. július 31., csütörtök - Oszkár napja

Szociál- és családpolitika
Munkajog
Munkaerő szabad áramlása
Kiküldetés, kirendelés és munkaerő-kölcsönzés
Foglalkoztatáspolitika
Ifjúságpolitika
Nemek közötti egyenlőség
Fogyasztóvédelem
Kábítószerügyek
Egyéb átfogó témák
Új lendülettel a Szociális Európa felé
PROGRESS Program
Az Európai Unió Tanácsának a minisztérium felelősségébe tartozó ülései
Megújított Szociális Menetrend
A spanyol-belga-magyar trió elnökség (2010-2011)