2014. augusztus 22., péntek - Menyhért, Mirjam napja
Megalakult az Utazó Országos Női Civil Kerekasztal
A kerekasztal tevékenységének fontosságát több éves szakmai gyakorlataink és felméréseink alapján mértük fel, a romák és a többségi társadalommal együttesen, 2006. április 09-én öt civil szervezet képviseletével a kerekasztal létrejöttét kettős cél vezérelte:
  • egyrészt egy központi szervezet, Országos Roma Nővédelmi Közhasznú Szervezet, ezen belül, a Kerekasztal működtetése;
  • és egy un. Női Civil Információ hordozó utazó testület létrehozása, amelynek feladata és célkitűzése , hogy utazásainkkal, jelenlétünkkel, szakembereinkkel hatékonyan segítsük az érintett civil társadalom problémáit.
A kerekasztal a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítsége, a civil szervezetek tartós területi- és szakmai együttműködések elmozdítása, ill. továbbfejlesztését tűzte ki célul. Valamint a hosszú távú kapcsolatrendszerek megalapozása, az ehhez szükséges feltételek javítása különös tekintettel az érdekképviseleti célú tevékenységek támogatása.

Az UONCK - kerekasztal fő prioritása, hogy "utazunk, és jelen vagyunk!"
Mindig más - más helyen, a fővárosban, az adott térségekben, településeken a kerekasztal a civil önszerveződés, a demokratikus intézményrendszer feltételeinek kialakulását is segíti, illetve támogatja.

A kerekasztal megalakulásának stratégiája:

A megalakulás az Európai Unió és a hazai közösségi stratégiájának szellemében történt meg, amelynek célkitűzése az egyenlőség a gazdasági életben, egyenlő részvétel és képviselet a döntéshozatalban, egyenlőség a civil életben, a nemi szerepek megváltoztatása, a sztereotípiák leküzdése, a nők demokratikusabb megjelenése a társadalomban.

Várt eredmények:
  • A civil szervezetek szerveződésének elősegítése, nemzetközi szinten kapcsolatok kialakítása;
  • a civil szervezetek számának és jelentőségének növelése;
  • a közösségi erőforrások mobilizálása, alkalmazkodó és az integrációs képesség javulása;
  • civil szervezetek, önkormányzatok, képviselők, közéleti személyek kapcsolatainak kiszélesítése és elmélyítése, élethelyzetük, esélyegyenlőségük javulása, a cselekvőkézség javítása, apátiából kimozdulás;
  • a romák civil szerveződésének elősegítése hazai, illetve nemzetközi szinten
  • a roma civil szervezetek, roma kisebbségi önkormányzatok és a roma referensek közötti rendszeres kommunikációs és együttműködési kapcsolatok kialakításának, fenntartásának szervezése. Az életüket, sorsukat érintő döntés-előkészítésében, a döntéshozatalban való részvételük hatékonyságának növelése, a közfeladat-kihelyezés, illetve a közfeladat-felvállalás gyakorlatának szorgalmazása, elősegítése.
Elérhetőség:
Makai Istvánné elnök Roma Nővédelmi Közhasznú Szervezet
Demeter János elnök Magyarországi Szegények és Romák Érdekvédelmi Közhasznú Szervezete
Tel.: 06-1-787-24-31