2014. augusztus 22., péntek - Menyhért, Mirjam napja

VI. Szociális Informatikai Műhelykonferencia

Tevékenységadminisztráció és szakmai protokollok a szociális területen

2007. április 24.

Helyszín: Szociális és Munkaügyi Intézet (volt NCSSZI)
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.

Szociális informatikai műhelykonferenciánk célja, hogy áttekintsük, milyen jó gyakorlatok vannak, milyen fejlesztési folyamatok indultak el a segítő munka adminisztrációjában; számba vegyük, hogy milyen problémákkal, nehézségekkel kell számolnunk a protokoll szerű működés adminisztrációjában, a tevékenységadminisztrációs rendszerek fejlesztésében, működtetésében.

Az eszmecserével ahhoz szeretnénk hozzájárulni, hogy a szociális ellátó tevékenységek a jelenleginél szélesebb értelemben váljanak adminisztrálhatóvá (s ezzel mérhetővé, áttekinthetővé), mind jobban minőségi standardok és szakmai protokollok strukturálják a segítőmunkát; s információs rendszerek tegyék lehetővé a segítő munka támogatását, az ágazatközi együttműködési lehetőségek kiaknázását.

A sok tekintetben széttagolt ágazat modernizációjának, információs fejlesztésének, folyamatai informatizálásának egyik kulcsa a tevékenységadminisztrációs alkalmazások rendszerének kialakítása - ebben az értelemben az informatizálás működési hatékonyság növelésének eszköze lehet.

A konferenciáról további információ és jelentkezés a www.szmi.hu weboldalon, a "Rendezvények" menüpont alatt.

PROGRAM

9.30-10.00
 
Regisztráció
 
10.00-10.15
 
Megnyitó
 
10.15-10.45
 
A szakmai tevékenység adminisztrációja a szociális területen - Bódy Éva, osztályvezető SZMM Családi és Szociális Szolgáltatások Főosztály
10.45-11.05
 
Szakmai protokollok a szociális szolgáltatások ellenőrzésében - Cserbán Józsefné, Módszertani Ápoló Gondozó Otthon, Szakoly, módszertani osztályvezető:
11.05-11.25
 
A szakmai tevékenység adminisztrációja a gyermekvédelmi területen - Dettre Erzsébet, SZMI Gyermekvédelmi Osztály
11.25-11.45
 
Tevékenységadminisztráció, szakmaiság, gyermekvédelem - Kolin Péter, Gyarmati Andrea, az SZMI szakértői
 
11.45-12.00
 
Kávészünet
 
12.00-12.20
 
Tevékenységadminisztráció a családsegítő munkában. Egy "öreg" szoftver sikerei, kudarcai - Szabó János, Kaposvár MJV módszertani családsegítő szolgálatának igazgatója;
12.20-12.45
 
SEGÍTŐ v1.01: új szoftver az alapszolgáltatásokhoz - Szalai József, igazgató, külsővati Idősek Otthona és Módszertani Intézmény, Kovács Péter, fejlesztő
12.45-13.10
 
A szociális és munkaügyi szolgáltatások integrált szolgáltatási ügymenetmodellje
   
a "Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával" elnevezésű HEFOP 2.2.2 - 06/1 központi program keretében - Ladányi Erika , a Szakmai Irányító Testület tagja
 
13.10-13.40
 
Ebédszünet
 
13.40-15.00
 
Szekcióülések
 
1. szekció
 
Jogszabály - protokoll: hol a határ?
   
Szekcióvezető: Bódy Éva
 
2. szekció
 
Algoritmizálható-e a segítő munka? - információs fejlesztések tanulságai
   
Szekcióvezető: Kolin Péter
 
15.00-15.10
 
Zárszó