2014. július 28., hétfő - Szabolcs napja
Gáspár Károly Díj átadása
A szociális és munkaügyi miniszter által adományozható szakmai elismerésekről szóló 10/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet 4. § j) pontja értelmében a miniszter naptári évenként a Gáspár Károly Díjat legfeljebb 4 fő részére adományozhatja a következő területeken végzett kiemelkedő szakmai vagy oktatói tevékenységért:
  • gyermekjóléti alapellátás
  • gyermekvédelmi szakellátás
  • gyámügyi igazgatás
  • gyermeki jogok védelme
A Gáspár Károly Díj alapítását több mint 20 szervezet kezdeményezte a szeretett és tisztelt főosztályvezető úr 2006-ban bekövetkezett tragikus halálát követően.
A kezdeményezéssel a minisztérium akkori és későbbi vezetése is teljes mértékben egyetértett, így teremtődhettek meg a Gáspár Károly Díj, a gyermekvédelem díjának adományozási feltételei.

Az ágazati minisztérium törekvése a Főosztályvezető úr emléke előtt tisztelegve, és a díjazottak szakmai munkájának méltó elismerése céljával, hogy a díj átadása mindenkor ünnepélyes keretek között, a szakma széleskörű nyilvánossága előtt történjen.

A Gáspár Károly Díj átadására első alkalommal, a Kecskeméten megrendezett 2009. évi Országos Gyermekvédelmi Konferencia nyitónapján, 2009. szeptember 30-án került sor.
A díjakat dr. Kovárik Erzsébet szakállamtitkár asszony és dr. Katonáné dr. Pehr Erika főosztályvezető asszony adta át.

A fotógaléria megtekintéséhez kattintson a képre!
A fotógaléria megtekintéséhez kattintson a képre!

Díjazottak:

1. Dr. Herczog László miniszter úr, a gyermekjóléti alapellátás területén folytatott szakmai tevékenysége elismeréseként Gáspár Károly díjban részesítette

Sidlovics Ferenc
urat.

Sidlovics Ferenc szakmai tevékenysége szorosan kötődik a gyermekjóléti alapellátás szélesen értelmezett területéhez, hiszen több éven át dolgozott családgondozóként majd vezetőként is a Cegléd Város Humán Szolgáltató Központjában, illetve koordinálta a Ceglédi Kistérség tizenkét településének gyermekjóléti módszertani tevékenységét. Részt vett az egységes gyermekvédelmi nyilvántartás megújításában, az átmeneti gondozás módszertani kézikönyvének elkészítésében, valamint a Biztos Kezdet Program kiterjesztését előkészítő munkában is.
2007 óta a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet szakterületi referense, és mint a hazai és uniós fejlesztések gyermekvédelmi koordinátora részt vesz a Gyermekesély programok szakmai-módszertani megalapozásában, a szociális szolgáltatások modernizációja elnevezésű kiemelt projekt gyermekvédelmi tartalmának előkészítésében.
A gyermekjóléti alapellátások szakmai-módszertani megalapozása és fejlesztése érdekében kifejtett magas színvonalú tevékenysége elismerése a Gáspár Károly Díj.

2. Dr. Herczog László miniszter úr, a gyermekvédelmi szakellátás területén folytatott szakmai tevékenysége elismeréseként Gáspár Károly díjban részesítette

Szűcs Elekné
asszonyt.

Szűcs Elekné 28 évet dolgozott a Békés megyei gyermekvédelmi szakellátásban, neve fémjelzi a Békés megyei gyermekvédelmi szakellátási rendszer gyermekvédelmi törvény szerinti átalakítását. Vezetése alatt jött létre az ország egyik első megyei önkormányzati fenntartású speciális gyermekotthona. Az általa irányított intézmény, mint kollektíva két alkalommal részesült Miniszteri Elismerő Oklevélben, ám ő egyéni kitüntetést sohasem kapott.
A nevelőszülői gondozás területén végzett szakmai munkája erőteljes hatást gyakorolt országosan az ellátási formában bekövetkezett szemléletváltásra.
Egyik megalapozója a romániai gyermekjogvédelmi intézmények és civil szervezetek valamint a hazai gyermekvédelmi intézmények, szervezetek közötti ma már élő szakmai kapcsolatoknak. A gyermekvédelem területén elsőként valósított meg uniós forrásból mintaértékű határon átnyúló projekteket és Eurorégiós Gyermekvédelmi Konferenciákat.
A Gáspár Károly Díj egy rendkívül gyermek- és embercentrikus, a szakma által tisztelt, tekintélyes szakember szakmai életútjának elismerése, kinek szakmai kvalitásai mellett, emberi jellemvonásai is példaértékűek.

3. Dr. Herczog László miniszter úr, a gyámügyi igazgatás területen folytatott szakmai tevékenysége elismeréseként Gáspár Károly díjban részesíti

Kiss Ádám
urat.

Kiss Ádám öt éven át dolgozott a veresegyházi gyermekotthonban, mint nevelő, majd a főváros IX. kerületi gyámhivatalába került, ahol a mai napig is, mint főtanácsos dolgozik. Gyógypedagógiai diplomája mellett is képzi magát, jogtudományi tanulmányait várhatóan ebben az évben fejezi be.
Kiss Ádám mint gyámhivatali ügyintéző kapcsolódott be a Schöpf-Mérei programként ismert baba- és anyamentő (inkubátor) programba. Közreműködésével több mint száz, inkubátorban elhelyezett és a szülő lemondó nyilatkozata alapján örökbe fogadhatóvá vált gyermek örökbeadása valósult meg rendkívül gyorsan, gyermek- és családbarát módon.
Példaértékű az a magas fokú empátia, szociális érzékenység és szakmai felkészültség, mely valamennyi Kiss Ádám által folytatott gyámügyi eljárásban jelen van.
A Gáspár Károly Díj a szakember örökbefogadások létrejötte érdekében kifejtett kiemelkedő színvonalú szakmai tevékenységének elismerése.

4. Dr. Herczog László miniszter úr, gyermeki jogok védelme területen folytatott szakmai tevékenysége elismeréseként Gáspár Károly díjban részesíti

dr. Patkó Kornélia
asszonyt.

Dr. Patkó Kornélia 1986-ban, a debreceni javítóintézet jogelőd intézményében, a Leánynevelő Intézetben kezdte meg orvosi tevékenységét. Közel negyedévszázada következetesen küzd a bekerülő fiatalok egészséges életmódra neveléséért.
A kábítószer, alkohol és dohányzás, és az egymás elleni erőszak megelőzése érdekében számos projektet, képzést szervez és vezet. 2008/2009 évben az AVP Hungary Közhasznú Egyesület vezető trénerként a tárca felkérésére 10 hónapon át az esztergomi és a berettyóújfalui speciális gyermekotthonokban nevelkedő 12-18 éves gyermekeknek és a velük foglalkozó szakembereknek vezetett tréningeket, segítséget nyújtva, illetve új szemléletet kialakítva a konfliktusok alternatív megoldásához. Kiemelkedő érdeme van a mentálisan és fizikálisan elhanyagolt fiatalkorúak egészségügyi állapotának feltárásában és javításában, egészségmegőrző programok kialakításában is.
Számos publikációja jelent meg, különös figyelemmel azokra az új lehetőségekre, amelyek alkalmazhatóak a fiatalkorú bűnelkövetők nevelésében, reszocializációjában. Civil szervezetben is dolgozik, 1998 óta tagja, majd 2003 óta vezetőségi tagja a Nevelőotthonok Nemzetközi Szövetsége Magyarországi Egyesületének.
A Gáspár Károly Díj a gyermek lehető legjobb egészségi állapothoz való jogának, valamint a gyógyító-nevelésben való részesüléshez való jogának érvényesítése érdekében végzett kiemelkedő szakmai munkája elismerése.

Nyomtatás