2014. október 02., csütörtök - Petra napja

Családi és szociális szolgáltatások

Ebben a rovatban a szociális törvényben nevesített szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos dokumentumok találhatóak, melyeket rendszeresen bővítünk. Az alrovatokban a szolgáltatási formák szerinti bontásban lehet információkhoz jutni, melyek egyrészt általános tájékoztatást nyújtanak a szociális intézményekről, illetve az intézményekben dolgozók is több szakmai anyagot tölthetnek le, melyek a szakmai munkájukkal kapcsolatosak.
 
A szociális szolgáltatásokra vonatkozó legfontosabb jogszabályok a következők:
  1. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (Szociális törvény)
  2. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
  3. 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működési engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről