2014. augusztus 23., szombat - Bence napja

Átadás-átvétel

 • 1. számú melléklet
  A hatályos szövegű SZMSZ
 • 2. számú melléklet
  Kormányhatározatokban, országgyűlési és alkotmánybírósági határozatokban foglalt végrehajtandó feladatok
 • 3. számú melléklet
  Az érvényes I. félévi munkaterv
 • 4. számú melléklet
  A költségvetési fejezet előirányzatairól szóló elszámolás (költségvetési keret, kötelezettségvállalás, kifizetés) 2010. április 30-i fordulónappal
 • 5. számú melléklet
  Az SZMM által kezelt elkülönített alap(ok) előirányzatairól szóló elszámolás (költségvetési keret, kötelezettségvállalás, kifizetés) 2010. április 30-i fordulónappal
 • 6. számú melléklet
  Állománytábla a jóváhagyott SZMSZ alapján
 • 7. számú melléklet
  A hatályos belső ellenőrzési terv (nem nyilvános)
 • 8. számú melléklet
  Az érvényben lévő vállalkozási szerződések listája
 • 9. számú melléklet
  Az érvényben lévő megbízási szerződések listája
 • 10. számú melléklet
  A 2010. 01. 01 - 04. 30. között született kötelezettségvállalások listája
 • 11. számú melléklet
  Az SZMM aktuális (2009. évi) mérlegbeszámolója és az azt alátámasztó vagyon- és eszközleltár, illetve a háttérintézmények aktuális (2009. évi) mérlegbeszámolója és az azt alátámasztó eszköz és vagyonleltár
 • 12. számú melléklet
  Az irányított szervezetek alapító okiratai és szabályzatai
 • 13. számú melléklet
  A minisztérium nemzetközi tagságainak és tárcaközi bizottsági tagságainak listája
 • 14. számú melléklet
  Lista az SZMM felelősségi körébe, illetve vagyonkezelésébe tartozó intézményekről, vállalkozásokról, közalapítványokról (intézmény/szervezet neve, vezetője, a vezető kinevezésének időpontja, költségvetésének bevételi és kiadási főösszege, engedélyezett és tényleges létszáma, feladatköre, elfogadott üzleti terve, minisztérium által kiadott alapítói határozatok jegyzéke, folyamatban lévő - tulajdonosi döntést/hozzájárulást igénylő ügyek listája)
 • 15. számú melléklet
  Az SZMM intézményeinek peres ügyei
 • 16. számú melléklet
  Az SZMM tervezési feladatkörébe tartozó EU-s társfinanszírozású pályázatok helyzete