Néhány gondolat a nagyobb létszámú bentlakásos intézmények kiváltásáról

A nagyobb létszámú, tartós ápolást-gondozást nyújtó intézmények átalakítását a szociálpolitikai - fogyatékosságügyi politikai célkitűzések közé emelő okok:

1. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (továbbiakban: Fot.) 1998-as hatályba lépése óta tartalmazza a fogyatékos személy jogát arra, hogy a fogyatékosságának, személyes körülményeinek megfelelő - családi, lakóotthoni, intézményi - lakhatási formák közül választhasson (17.§). A 29.§ (5) bekezdése pedig előírja, hogy a fogyatékos személyek számára tartós bentlakást nyújtó intézményeket fokozatosan, de legkésőbb 2010. január 1-ig át kell alakítani olyan módon, hogy az önálló életvitelre személyi segítéssel képes fogyatékos személyek ellátása kisközösséget befogadó lakóotthonban történjen, továbbá az arra rászoruló súlyos fogyatékos személyek számára humanizált, modernizált intézményi ellátást kell biztosítani.

A nagyobb létszámú szociális intézmények átalakításával foglalkozó lényegesebb honlapok

Tanulmányok és előadás a nagyobb létszámú bentlakásos intézmények kiváltásának szükségességéről

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium Fogyatékosságügyi és Rehabilitációs Főosztálya két tanulmányt készíttetett a nagyobb létszámú bentlakásos intézmények kiváltásának megalapozására. Az egyik a GKI Gazdaságkutató Zrt., a másikat a Kézenfogva Alapítvány fogta össze.
A nagyobb létszámú, tartós ápolást-gondozást nyújtó intézmények átalakítása régóta témája a fogyatékosságügyi közbeszédnek. A témáról való gondolkodáshoz járulunk hozzá Horváth Péternek, az Országos Fogyatékosügyi Tanács titkárának 2009. december 2-án Nyíregyháza-Sóstón megtartott előadásának közlésével.

Az OFT tagokat delegált a nagyobb létszámú bentlakásos intézmények kiváltását célzó pályázati programot előkészítő munkacsoportba

Az SZMM és civil szervezetek között kötött megállapodás alapján az Országos Fogyatékosügyi Tanács Horváthné Somogyi Ildikót, az ÉFOÉSZ alelnökét, illetve Verdes Tamást, a Társaság a Szabadságjogokért munkatársát delegálta a TIOP 3.4.1. "Bentlakásos intézmények kiváltása, új kapacitások létesítése" és a TIOP 3.4.2. Bentlakásos intézmények korszerűsítése" pályázati programok Pályázati Előkészítő Munkacsoportjába. A PEMCS várhatóan 2010. áprilisára fejezi be munkáját, és ekkorra várható a pályázati program - újabb társadalmi véleményezési lehetőséget követő - megjelenése. Az 50 főnél nagyobb létszámú fogyatékos személyek tartós bentlakást biztosító ápoló-gondozó célú intézményeinek 2009. november 5-i adatbázisa innen letölthető.

Megállapodás a nagyobb létszámú szociális intézmények kiváltásáról

A fogyatékos személyek tartós ápolást-gondozást nyújtó intézményeinek átalakításának kötelezettségét a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény írja elő. A kötelezettség teljesítését szolgálja a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 3.4.1-es intézkedése. A témában a szociális tárca az innen letölthető megállapodást kötötte 2009. november 4-én.

28. cikk: Megfelelő életszínvonal és szociális védelem

1. A részes államok elismerik a fogyatékossággal élő személyek jogát a megfelelő életminőséghez saját maguk és családjuk számára, beleértve a megfelelő élelmet, ruházatot és lakhatást, továbbá az életkörülmények folyamatos javításához, és megteszik a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy e jog érvényesülését bármiféle fogyatékosságon alapuló hátrányos megkülönböztetéstől mentesen védjék és támogassák.