2014. július 29., kedd - Márta, Flóra napja

Hatékonyabbá válik a szociális segélyezés rendszere

1. Szociális törvény módosításáról döntött a Kormány

A legfontosabb változás a rendszeres szociális segély rendszerének átalakítása és a családi pótlék emelése.

A rendszeres szociális segély módosítása elsősorban a munkára való ösztönzést szolgálja
Jelenleg kb. 153 ezer család veszi igénybe és átlagosan 27 ezer forintra nőtt az összege ebben az évben.
Erre vonatkozó intézkedés:
 • a közcélú foglalkoztatásra biztosított források és a segélykassza átjárhatóvá tétele, azaz a közcélú kerete kimerítése esetén az önkormányzat akkor is lehívhatja a költségvetésből a segély összegét, ha a segélyezettet foglalkoztatja és részére munkabért fizet,
 • a közcélú munkát végzők esetében- ha munkabérük nem éri el a korábbi segély összegét, akkor a különbözetet segélyként továbbra is megkapják,
 • az egy családnak kifizethető segély összegének felső határának a nettó minimálbérben történő meghatározása (január 1-től 53.915Ft).
 • azok a személyek, akiknek rendszeres szociális segélye a munkaképesség-csökkenés mértékének változása miatt szűnt meg, várakozási idő nélkül válnak jogosulttá rendszeres szociális segélyre.
A védelembe vett gyermekek érdekét szolgálja az az intézkedés, hogy gyermekes családok esetében rendszeres szociális segély meghatározott hányada természetben is nyújtható lesz. Ezt az önkormányzat helyi rendeletben határozhatja meg.
Gyermekenként legfeljebb a segélyösszeg 15%-a, összességében 50% adható havonta.

A családi pótlék összege 2007. január 1-jétől 6,2%-kal - azaz a 2007-re tervezett inflációval azonos mértékben - emelkedik.
A családok gyermekenként családtípustól függően havonta 700-900 forinttal több juttatást kapnak. A tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek esetében viszont 1300-1400 Ft-tal nő a családi pótlék összege.
Néhány konkrét példa arra, hogy mennyivel emelkedik a családi pótlék: Az egy gyermeket nevelő családok a jelenlegi 11000 Ft helyett januártól 11700 Ft-ot kapnak. Egy tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermeket egyedül nevelő szülő 23 000 forint helyett 24400 forintot kap jövőre. A kétgyermekes családoknál idén 24000 forintos családi pótlék januártól 25400 forintra emelkedik.
A családi pótlék január 1-jével emelkedik, az utólagos kifizetés miatt tehát először februárban kapják meg a gyermekesek a magasabb összegű juttatást. Az emelés összesen 19,9 Mrd Ft többletet jelent a gyermekes családoknak.

Az előrefizetős (kártyás) villany-és gázfogyasztásmérő készülékek nemcsak az adósságkezelési szolgáltatásban, hanem a lakásfenntartási támogatásban részesülők is igényelhetik. Ezzel a rászorulók jóval szélesebb köre tudja az adósság felhalmozását megelőzni képest készüléket használni.

2. Az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosítása

Gazdaság szereplőinek erőteljesebb bevonása a szakképzés rendszerébe:
 • a szakmai vizsgabizottság elnöke kijelölési jogának kamara részére történő átadása;
 • Országos Képzési Jegyzék összeállításában erősebb szerepet kapnak a gazdasági élet szereplői és szociális partnerek.
A munkáltatókat ösztönözzük saját munkavállalóik továbbképzésére:
 • a mikro- és kisvállalkozásoknál az elszámolható kötelezettség mértékét növeljük (33%-ról 60%-ra).
A tanulószerződések számának növelése érdekében:
 • a tanulószerződés alapján tanulónak kötelezően járó juttatás mértékét növeljük, 15%-ról 20%-ra;
 • a tanulószerződés alapján gyakorlati képzések elszámolható adminisztratív költségeit megemeljük, a minimálbér 1,5-szereséről 2-szeresére.
Szakképzést, felnőttképzést támogató intézmények összevonása:
 • a Nemzeti Szakképzési Intézet és a Nemzeti Felnőttképzési Intézet;
 • az Országos Szakképzési Tanács és az Országos Felnőttképzési Tanács.
3. Foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény módosítása

Átalakul az Állami Foglalkoztatási Szolgálat:
 1. létrejönnek a regionális munkaügyi központok;
 2. megváltoznak az érdekegyeztetés fórumai: megyei munkaügyi tanácsokat felváltják a helyi munkaügyi tanácsok;
 3. döntéseket megyei szintről kistérségi szintre visszük;
 4. a szociális és foglalkoztatási feladatok egy központban szerveződnek, a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalban (egyablakos rendszer).
Budapest, 2006. november 9.

Forrás: SZMM Sajtótitkárság

Melléklet

A családi pótlék gyermekenkénti havi összege
Gyermekek száma
2006
2007. január 1-től
Egygyermekes család esetén
11 000
11 700
Egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén
12 000
12 700
Kétgyermekes család esetén gyermekenként
12 000
12 700
Két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként
13 000
13 8000
Három vagy többgyermekes család esetén gyermekenként
14 000
14 900
Három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként
15 000
15 900
Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén
21 000
22 300
Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén
23 000
24 400