2014. július 31., csütörtök - Oszkár napja

Az ILO 8. Európai Regionális Konferenciájára 2009. február 9-13. között kerül sor Lisszabonban

A korábbi regionális találkozóra 2005. februárjában Budapesten került sor, ahol 48 ország 600 küldötte, közöttük 22 miniszter és négy miniszterelnök vett részt. Az idei találkozón a régió 51 tagállama - így Magyarország részéről is - a munkaadók és munkavállalók egy-egy képviselője, továbbá két kormányképviselő vesz részt, tanácsadóik kíséretében. A résztvevők áttekintik az ILO elmúlt négyévi tevékenységét és kijelölik az elkövetkező időszak prioritásait az európai és közép-ázsiai térségben. A találkozó valamennyi munkanapja csoportülésekkel kezdődik, ezt követően plenáris ülés vagy párhuzamos ülések keretében végzi munkáját, illetve több más, az alábbiakban ismertetett eseményre kerül sor.

Megnyitó és a plenáris ülések

A találkozó első munkanapján, február 10-én kedden 10 órától kerül sor a nyitóülésre, ahol a vendéglátó ország miniszterelnöke, José Sócrates, az ILO főigazgatója, Juan Somavia, a Nemzetközi Munkaadói Szövetség (IOE) Európáért felelős alelnöke, Renate Hornung-Draus, és az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) főtitkár-helyettese, Maria Helena André szólalnak fel.

Az ILO 2005-2008. közötti tevékenységéről szóló jelentések bemutatására és az általános vitára ugyancsak aznap, 11:45 kor, majd az ebédszünetet követően 14:30 kezdődő, egyenként 75 percig tartó plenáris üléseken kerül sor. Az első ülésen mutatják be a főigazgató jelentéseit, ennek keretében sor kerül Barroso bizottsági elnök videó üzenetének meghallgatására. 11-én délelőtt még egy plenáris ülés lesz.

Simon Gábor államtitkár úr felszólalására február 10-én kedden, 14:30-15:45 óra között kerül sor.

Miniszterelnöki panel

11-én szerdán 11:15-13:15 között kerül sor a "miniszterelnökök panelbeszélgetésére". A beszélgetést, amelynek témája "A krízis kezelése: A Tisztes munka biztosítása Európában és Közép-Ázsiában", Juan Somavia ILO főigazgató moderálja. Résztvevők: Jean-Claude Juncker luxemburgi miniszterelnök, Zinaida Greceanii moldovai miniszterelnök asszony, José Sócrates portugál miniszterelnök, Alexandr Vondra cseh miniszterelnök helyettes, Jorge Rocha de Matos a Portugál Iparszövetség-Üzleti Konföderáció (AIP-CE) elnöke és Anne Demelenne asszony, a belga FGTB szakszervezet főtitkára.

Az eseményre, a plenáris ülésekhez hasonlóan, a kongresszusi központ üléstermében kerül sor.

Szekcióülések

A Találkozó kedden 14:30-tól csütörtök estig párhuzamosan ülésező szekciókban végzi munkáját. Az üléseken a tárca két szakértővel (Ádám Sándor tanácsos, Tervezési és Fejlesztési Főosztály, illetve Fári László osztályvezető, Európai Uniós és Nemzetközi Főosztály) vesz részt.

Oldalülések

A találkozó minden nap oldalülésekkel kezdi munkáját, ahol az előző nap folyamán felmerült, illetve az aznapi munka kapcsán esetlegesen felmerülő kérdésekben folytatnak egyeztetéseket. Az oldalüléseken a kormányzati oldal részéről Fári László és Ádám Sándor vesznek részt.

A munkavállalói és munkáltatói oldal ülésein a magyar delegáció megfelelő oldalai képviseltetik magukat.

Informális Miniszteri Találkozó

Február 11-én szerdán 18.00-20.30 óra között Informális Miniszteri Találkozóra kerül sor új helyszínen, a Belém Kulturális Központban. A résztvevő miniszterek/delegáció vezetők az alábbi kérdéseket vitatják meg:
  • Országában milyen eszközöket fogadtak el, vagy terveznek elfogadni a jelenlegi válság munkaügyi és szociális hatásainak kezelése érdekében, illetve a tisztes munka elősegítésére, középtávon?
  • Hogyan lehet Európa és Közép-Ázsia térségében elősegíteni az együttműködést a tisztes munka biztosításában, erősíteni a versenyképességet, a fenntartható növekedést és a fejlődést?
  • Miben látja Ön a régió hozzájárulását a méltányos globalizációt elősegítő globális kormányzáshoz?
  • Mit tekint Ön a fenti kérdésekhez kapcsolódó ILO akciók prioritásának?
Az ülést, amelyen csak a miniszterek, illetve a delegációk vezetői (illetve a munkaadói és munkavállalói csoport kiválasztott képviselői) vehetnek részt, az ILO Igazgató Tanácsának soros elnöke, Zdislaw Rapacki, lengyel nagykövet elnököli.

A Találkozón megtárgyalt dokumentumok
  • A tisztes munka biztosítása Európában és Közép Ázsiában, I/1, I/2 és II. kötetek (Delivering decent work in Europe and Central Asia)
  • Politikai válaszok a gazdasági válságra: Tisztes munka megközelítés Európában és Közép-Ázsiában (Policy responses to the economic crisis: A decent work approach in Europe and Central Asia)
A találkozó angol nyelvű háttéranyagai és további tájékoztatás elérhetőek az ILO honlapján a