2014. augusztus 23., szombat - Bence napja

Felhívás a regionális szociális és gyámhivatalok számára

A korábbi évekhez hasonlóan a Kormány 2010. évben is biztosítani kívánja a rászoruló gyermekek nyári étkeztetését. A települési önkormányzat részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2010. évben nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól szóló 11/2010. (IV. 20.) SZMM rendelet (a továbbiakban: R.) hatálybalépésével egyidejűleg indokolt felhívni a szociális nyári étkeztetést szervezők figyelmét a következőkre:
  • Az R. értelmében a gyermekek nyári étkeztetésének állami támogatásából a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek étkeztetéséről kell gondoskodni. A támogatást azok a települési önkormányzatok igényelhetik, amelyek vállalják, hogy a nyári szünet ideje alatt legalább 44, legfeljebb 54 munkanapon keresztül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára folyamatosan - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 146. § (4) bekezdés h) pontja alapján ingyenesen vagy kedvezményesen - napi egyszeri melegétkeztetést biztosítanak. Az érintett korosztályból adódóan fokozott jelentősége van annak, hogy a nyári étkeztetést szervező legalább az étkezés idejére biztosítsa a gyermekek felügyeletét.
  • A nyári gyermekétkeztetés iránti igény nem mindig jelenti a gyermekfelügyelet iránti igényt. A gyermekek felügyelete a nyári napköziben és nyári táborban biztosított étkeztetés esetén megoldott, a kiszállítással történő étkeztetéskor pedig nem merül fel ez a probléma. Ha azonban a települési önkormányzat csoportosan valamely intézményben (pl. közoktatási intézményben) szervezi meg a nyári étkeztetést, fontos, hogy legalább az étkezés ideje alatt a gyermekfelügyelet megoldott legyen.
  • A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény értelmében az étkezés ideje alatti felügyeletet a helyi önkormányzatok által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben kötelező biztosítani [114. § (1) bek. b) pont 5. francia bekezdés]. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján az önkormányzatok kötelező feladata a gyermekek napközbeni ellátásnak biztosítása [94. § (2) bek.], amelynek több formáját nevesíti a törvény az óvodától, az iskolai napközin át az alternatív napközbeni ellátásokig (játszóházak, játszóterek, sport- és egyéb klubfoglalkozások). A gyermekjóléti szolgálat feladatai közé tartozik továbbá a gyermekek ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzásegítése a településen.
A gyermekek felügyeletének megoldása érdekében kérem a regionális szociális és gyámhivatal vezetőit, hogy tájékoztassák a nyári étkeztetést biztosító települési önkormányzatokat a gyermekfelügyelettel kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeikről, illetve hívják fel figyelmüket, hogy amennyiben lehetőségük van rá, igyekezzenek megvalósítani a rászoruló, étkeztetésben részesülő gyermekek napközbeni felügyeletét.