Az Országos Fogyatékosügyi Tanács álláspontja az új Polgári Törvénykönyv-tervezet Második Könyvéről

1. Az Országos Fogyatékosügyi Tanács üdvözli, hogy az Új Polgári Tövénykönyv tervezete eltörli a cselekvőképességet kizáró gondnokság és a cselekvőképesség általános korlátozásának jogintézményét, valamint bevezeti a személyi autonómiát tiszteletben tartó "Támogatott Döntéshozatalt".
Kiemelendő továbbá, hogy a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezmény alapelveivel összhangban a Polgári Törvénykönyv tervezete külön foglalkozik a fogyatékos személyek esélyegyenlőségével.

2. Az Országos Fogyatékosügyi Tanács örömmel üdvözli és köszöni az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium "nyílt jogalkotás" koncepcióját érvényesítő magatartását, amely lehetővé tette az érintett civil szervezetek bekapcsolódását a törvény-tervezet előkészítésébe.


dr. Hegedűs Lajos
OFT társelnök