Elismerések az Európai Parlament mellett működő Fogyatékosságügyi Munkacsoport megalakulásával, illetve hazai kitüntetések átadásával kapcsolatosan

Az Országos Fogyatékosügyi Tanács 2009. december 21-én ülést tartott. dr. Hegedűs Lajos, az OFT társelnöke javaslatára a testület az alábbi közlemény közzétételéről döntött.
2009. december 16-án újjáalakult az Európai Parlament mellett működő Fogyatékosságügyi Munkacsoport. A "Disability Intergroup" a szupranacionális szintű fogyatékosságügyi politika megvalósításában játszik fontos szerepet azzal, hogy véleményezi az Európai Parlament elé kerülő és a fogyatékosságügyet érintő tervezeteket. A magyar kormány tanácsadó szerveként működő Országos Fogyatékosügyi Tanács ezen az úton is gratulál dr. Kósa Ádámnak, akit a munkacsoport elnökévé és dr. Göncz Kingának, akit a munkacsoport egyik alelnökévé választottak. A Tanács tagjai eredményes munkavégzést kívánnak, és remélik, hogy a munkacsoport eredményesen fogja képviselni a fogyatékos emberek érdekeit.
A Tanács ugyanilyen jelentőségűnek tartja a hazai szintű hatékony érdekérvényesítési munkát. Ezért a Tanács tagjai elismerésüket fejezik ki Gombos Gábornak, aki 2009. december 3-án a fogyatékosságügyi jogvédelem területén kifejtett munkásságáért a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkereszt kitüntetést vehette át; valamint Kovács Melindának és dr. Chikán Csabának, akik 2009. december 10-én, az Emberi Jogok Napja alkalmából Emberi jogokért emlékplakettet és oklevelet kaptak az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumban.

Budapest, 2009. december 21.
az OFT tiktársága

Az Országos Fogyatékosügyi Tanács álláspontja az új Polgári Törvénykönyv-tervezet Második Könyvéről

1. Az Országos Fogyatékosügyi Tanács üdvözli, hogy az Új Polgári Tövénykönyv tervezete eltörli a cselekvőképességet kizáró gondnokság és a cselekvőképesség általános korlátozásának jogintézményét, valamint bevezeti a személyi autonómiát tiszteletben tartó "Támogatott Döntéshozatalt".
Kiemelendő továbbá, hogy a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezmény alapelveivel összhangban a Polgári Törvénykönyv tervezete külön foglalkozik a fogyatékos személyek esélyegyenlőségével.

2. Az Országos Fogyatékosügyi Tanács örömmel üdvözli és köszöni az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium "nyílt jogalkotás" koncepcióját érvényesítő magatartását, amely lehetővé tette az érintett civil szervezetek bekapcsolódását a törvény-tervezet előkészítésébe.


dr. Hegedűs Lajos
OFT társelnök