2014. augusztus 21., csütörtök - Sámuel, Hajna napja

Munkavégzésre irányuló egyes jogviszonyok megszüntetése előrehozott öregségi nyugdíj igénylése miatt

Munkaviszony megszüntetése előrehozott öregségi nyugdíj miatt
 
A munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény nem tartalmaz külön szabályozást arra az esetre, ha valaki a munkaviszonyát azért kívánja megszüntetni, mert előrehozott öregségi nyugdíjat kíván igényelni. A munkavállaló felmondhatja munkáltatójánál fennálló munkaviszonyát, illetve kezdeményezheti, hogy közös megegyezéssel szüntessék meg azt. A munkavállaló felmondása esetén nem jár felmondási idő a munkavállalónak, a közös megegyezés esetén a két fél között létrejött megállapodás az irányadó.
 
Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése előrehozott öregségi nyugdíj miatt
 
Az előrehozott öregségi nyugdíjazásra tekintettel a közalkalmazotti jogviszony megszüntetéséről a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 30. § (1) bekezdése e) pontja rendelkezik, amely 2008. január 1-jétől hatályos.
 
Ennek értelmében a munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel akkor szüntetheti meg, ha "az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság életkori, és szolgálati idővel kapcsolatos feltételeivel rendelkező közalkalmazott azt írásban kérelmezi".
 
A felmentés tehát adható, a munkáltató mérlegeli, hogy ad-e felmentést. Az előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételére tekintettel a felmentés nők esetében csak az 57., férfiak esetében csak a 60. életév betöltése napjától adható.
 
Köztisztviselői jogviszony megszüntetése előrehozott öregségi nyugdíj miatt
 
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 17 § (2) f) pontja értelmében a köztisztviselőt kérésére fel kell menteni a munkavégzés alól, ha előrehozott öregségi nyugdíjat kíván igénybe venni, igazolja, hogy az ehhez szükséges szolgálati időt megszerezte, és legkésőbb a felmentési idő leteltét követő napon az előrehozott öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt betölti.
 
A munkáltatónak tehát nincs mérlegelési lehetősége, fel kell mentenie a köztisztviselőt. Az előrehozott öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt nem a felmentés kezdetekor, hanem a felmentési idő utolsó napján kell betölteni, s az előírt szolgálati időt is ekkorra kell megszerezni.