2014. augusztus 20., szerda - Az államalapítás Ünnepe, István napja

Nemzeti Lisszaboni Akcióprogram

Az Európai Unió állam- és kormányfői 2005 márciusában egyetértettek abban, hogy a növekedést és foglalkoztatást középpontba állító lisszaboni stratégia céljainak megvalósulásához elengedhetetlen a nemzeti elkötelezettség erősítése. Ennek érdekében minden tagállamnak 3 évre szóló nemzeti akcióprogramot kellett készítenie, amelyet a magyar Kormány 2005. október 15-ig be is nyújtott az Európai Bizottság részére.

Az Akcióprogram - az uniós iránymutatások struktúráját követve - három fő fejezetből áll:

1) makro-gazdaság,
2) mikro-gazdaság,
3) foglalkoztatás.

Az akcióprogram végrehajtásáról és a lisszaboni stratégiához kapcsolódó új intézkedésekről minden tagállamnak 2006-ban és 2007-ben jelentésben kell beszámolnia. Ezek alapján a többi tagállam és az Európai Bizottság évente közösen értékeli az előrehaladást.

Magyarországnak 2006 októberéig kellett benyújtania az Európai Bizottság részére az Akcióprogram intézkedéseinek végrehajtásáról szóló első jelentést.

A 2006. nyarán megalakult új Kormány 2006. október 11-i ülésén fogadta el, majd az Európai Bizottságnak október 13-án küldte meg a felülvizsgált lisszaboni akcióprogramot. Ez a dokumentum nem csupán a nemzeti akcióprogram teljesüléséről szóló szigorú értelemben vett előző évre vonatkozó összegzés, hanem a címében foglaltaknak megfelelően jövőre vonatkozó kitekintést is tartalmaz. Az előző évi intézkedések mellett ugyanis beszámol az új Korányprogramról, valamint a Bizottságnak benyújtott konvergencia-programról. Az Akcióprogram felülvizsgálata során hazánk figyelembe vette az Európai Bizottság észrevételeit, a 2006. március 23-24-i Európai Tanács ülésének következtetéseit, valamint az új kormányzati intézkedéseket, különös tekintettel a makrogazdasági stabilitásra, az állam reformra, valamint az Új Magyarország Fejlesztési Tervben foglaltakra.

A felülvizsgált akcióprogram által meghatározott legfontosabb feladatok a következők:

1) Makro-gazdaság:
 • költségvetési hiány csökkentése,
 • államreform (ennek részeként: közigazgatás reformja, önkormányzati feladatellátás és finanszírozás átalakítása, egészségügyi reform, nyugdíjreform, oktatás, szakképzés és felnőttképzés reformja).
2) Mikro-gazdaság:
 • kutatás-fejlesztés és innováció,
 • üzleti környezet fejlesztése,
 • környezetfejlesztés,
 • energiapolitika,
 • infrastruktúra-fejlesztés és versenyelvű szabályozás.
3) Foglalkoztatás:
 • az aktív munkaerő-piaci politikák szerepének megerősítése,
 • célzott támogatások a hátrányos helyzetűek foglalkoztatása érdekében,
 • az egész életen át tartó tanulás támogatása,
 • az oktatás minőségének, eredményességének és hatékonyságának javítása.
A foglalkoztatási rész kialakításánál a Tárca törekedett arra, hogy az új, tervezett intézkedések mellett kellő hangsúlyt kapjanak a 2005-ben vállalt és az azóta már megtett lépések.
További hasznos link: