2014. augusztus 22., péntek - Menyhért, Mirjam napja

Az OÉT munkaszervezete

Az OÉT munkáját alapvetően plenáris üléseken és szakbizottságokban végzi. Emellett munkavégzése elősegítése érdekében szakfórumot, illetve munkacsoportot is létrehozhat.

Az OÉT szakbizottságai:
  • Bér-és Kollektív Megállapodások Bizottsága
  • Gazdasági Bizottság
  • Esélyegyenlőségi Bizottság
  • Munkaerő-piaci Bizottság
  • Munkajogi Bizottság
  • Munkavédelmi Bizottság
  • Nemzeti Fejlesztési Terv Bizottság
  • Szakképzési Bizottság
  • Szociális Bizottság
A bizottságok feladata a plenáris ülések munkájának előkészítése, a tárgyalandó témákkal kapcsolatban a problémák, az eldöntendő kérdések megfogalmazása, a közös álláspont előkészítése illetve az eltérő vélemények jelzése.

Jelenleg az OÉT szakfórumaként működik a Nemzeti ILO Tanács, amelynek feladata az ILO 144. sz., a tripartit tanácskozásokról (a nemzetközi munkaügyi normák elősegítése érdekében) szóló Egyezményében meghatározott tripartit tanácskozások lebonyolítása, az ILO tevékenységéhez kapcsolódó nemzeti intézkedések elősegítése, valamint egyéb, a Tanács Alapszabályában meghatározott feladatok ellátása.

Az OÉT munkáját háromoldalú titkárság szervezi, amelynek feladata a plenáris ülések munkájának előkészítése, az oldalak munkájának összehangolása, az oldalak előtt álló feladatok koordinálása, kapcsolattartás az oldalak között, valamint a plenáris ülés és a szakfórumok, szakbizottságok közötti kapcsolatok koordinálása.

Az OÉT plenáris és szakbizottsági ülései a sajtó számára nyilvánosak. Amennyiben a téma indokolja, az OÉT nyilvános plenáris ülése konszenzussal zárt ülést rendelhet el. Az OÉT plenáris üléséről hangfelvétel, valamint tájékoztató készül, amely a Kormány hivatalos közlönyében megjelenik.