About EQUAL Publications Transnationality Contacts DP Area News & Events
Betűméret növelése/csökkentése

Főoldal >> Az EQUAL-ről >> Mi az EQUAL?
Mi az EQUAL?
2006. 07. 27.
 
Az EQUAL Közösségi Kezdeményezés célja olyan innovatív megközelítések és módszerek kidolgozása és elterjesztése, amelyek hozzájárulnak a munkaerőpiachoz kapcsolódó diszkrimináció és egyenlőtlenségek megszüntetéséhez. Az EQUAL által támogatott kezdeményezések az Európai foglalkoztatási stratégia és a Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem közösségi stratégiái által meghatározott szakmapolitikai keretekbe illeszkednek.
 
Jelen programdokumentum az EQUAL Közösségi kezdeményezés magyarországi megvalósításának kereteit határozza meg. A dokumentum a munkaerő-piaci helyzet elemzése alapján és a releváns szakmapolitikai dokumentumok figyelembevételével kijelöli azokat a prioritásokat és tematikus területeket, amelyek az EQUAL hazai megvalósítása során támogatásra kerülnek. A programdokumentum tartalmazza továbbá a programciklus elemeinek és a tervezett végrehajtási rendszer bemutatását, valamint meghatározza az egyes prioritásokhoz és témákhoz rendelt pénzügyi forrásokat.
 
A magyar EQUAL program azokat a kísérleti kezdeményezéseket támogatja, amelyek a hátrányos helyzetű emberek az etnikai vagy nemi hovatartozással, a fogyatékossággal, az életkorral kapcsolatos diszkrimináció, az alacsony iskolai végzettség, a szakképzettség hiánya, a befogadó munkahelyi gyakorlatok hiánya, stb. miatt munkát vállalni nem tudók képzését, munkához jutását, foglalkoztatását segítik elő.

Magyarországon az EQUAL rendelkezésre álló teljes összege a 2004-2006-os időszakra 40 389 513 euró, amelyből 30 292 135 eurót az Európai Szociális Alap, 10 097 3781 eurót pedig a központi költségvetés biztosít. Az EQUAL program forrásainak a választott prioritások közötti előzetes felosztását az alábbi táblázat mutatja.
 
Számos információs napot követően 2004. szeptember 15-i határidővel 170 darab pályázat érkezett be Magyarország egész területéről. A pályázatok között megtalálhatóak non-profit szervezetek (egyesületek, szakszervezetek, munkavállalói érdekképviseletek, köztestületek, egyházai intézmények, alapítványok, közhasznú társaságok), költségvetési szervek és intézményeik (központi költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, helyi kisebbségi önkormányzatok, köztestületi költségvetési szervek, országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv).
 
A program végrehajtásának irányítása a Szociális és Munkaügyi Minisztériumban (SZMM) működő Irányító Hatóság feladata. Az EQUAL kísérleti jellegére való tekintettel különösen fontos a megfelelő szakmai háttértámogatás biztosítása a program megvalósítása során. Az Irányító Hatóság munkáját, valamint a fejlesztési partnerségek projektjeinek kidolgozásának és végrehajtását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány EQUAL Nemzeti Programiroda fogja szakmailag segíteni.

Az EQUAL programmal kapcsolatban további információk találhatók az alábbi honlapokon:
A programmal kapcsolatos kérdéseit, véleményét elküldheti az equal@szmm.gov.hu vagy az equal@ofa.hu e-mail címre.

NyomtatásE-mail -
Adatvédelem  -  Technikai információk  -  Honlaptérkép
Szociális és Munkaügyi Minisztérium 1054 Budapest, Alkotmány utca 3. - Telefon: 06-1-473-8100 - Fax: 06-1-473-8101
Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a Magyar Kormány finanszírozza.
Az oldalt a JD Consult Limited és az Enterprise plc készítette a PHARE EUROPEAID/119520/D/SV/HU Program keretében.