About EQUAL Publications Transnationality Contacts DP Area News & Events
Betűméret növelése/csökkentése

Főoldal >> Nemzetköziség >> Leírás
Leírás
2005. 09. 17.
 
Korábbi közösségi kezdeményezések tapasztalatai bebizonyították, hogy a nemzetközi együttműködés jelentős hozzáadott érték és innováció forrása. Ezért az EQUAL Programban alapvető jelentősége van a nemzetközi, határokon átnyúló együttműködésnek. Az EQUAL a nemzetközi együttműködés két formáját különbözteti meg: a különböző tagállamokban működő fejlesztési partnerségek közötti, és a tematikus hálózatokon belüli együttműködést.
A fejlesztési partnerségek nemzetközi együttműködése alapvető eleme a program végrehajtásának, és különböző tagállamok fejlesztési partnerségeit kapcsolja össze közös tevékenységek keretében. Az eredményes közös munka érdekében a nemzetközi együttműködésben résztvevőknek hasonló megközelítést, hasonló vagy egymást kiegészítő stratégiákat, célokat kell megfogalmazniuk, és közösen meg kell határozniuk az együttesen megvalósítandó tevékenységek prioritásait. A nemzetközi együttműködés alapját a fejlesztési partnerségek tapasztalatai és szakértelme képezi. A közös nemzetközi tevékenységeket úgy kell kialakítani és megszervezni, hogy azok a résztvevő fejlesztési partnerségek részére jelentős hozzáadott értéket jelentsenek a projekt végrehajtásához. A projektvégrehajtás során a fejlesztési partnerségek tevékenységében határozottan meg kell jelennie a nemzetközi dimenziónak, melyet a nemzetközi együttműködési partnerség keretei között valósítanak meg. A nemzetközi együttműködés nem pusztán információcsere, hanem közösen megvalósított tevékenységet jelent, például bevált gyakorlatok adaptálását, új módszerek közös kidolgozását, közös rendezvények szervezését, stb. A nemzetközi együttműködési partnerség rugalmasabb együttműködési formát jelent, mint a fejlesztési partnerség: adott esetben partnerek kiléphetnek, vagy új partnerek csatlakozhatnak a nemzetközi együttműködési partnerséghez a végrehajtás során.
Az EQUAL középpontjában az információcsere és az innováció eredményeinek a kiaknázása áll. Ezért minden tagállamban és EU-szinten is létrejöttek úgynevezett tematikus hálózatok, amelyek egy-egy téma köré szerveződve lehetőséget adnak az érintett fejlesztési partnerségeknek a tapasztalatok, illetve a sikeres példák, ígéretes gyakorlatok megvitatására, az eredmények közzétételének és szakpolitikákba való beépítésének előkészítésére. A hálózatok munkájában részt vehetnek külső szereplők is, akik érintettek az adott témában, például a politikai élet szereplői, kutatók, érdekképviseleti szervek, szociális partnerek stb.
Az eredmények értékelésének, elterjesztésének valamint a tapasztalatcserének tehát fő színterei a nemzeti szinten működő tematikus hálózatok és az EU-szintű úgynevezett európai tematikus csoportok. A fejlesztési partnerségek tagjai mindkét típusú hálózatnak. A nemzeti és európai tematikus együttműködés többek között az alábbi tevékenységeket foglalja magába:
  • az alkalmazott stratégiák és eredmények tematikus áttekintése;
  • a foglalkoztatáspolitikai stratégia és a társadalmi befogadás stratégiájához kapcsolódó jó gyakorlatok, bevált eszközök azonosítása;
  • a jó gyakorlatok közzététele és elterjesztése EU-szerte.
Az irányító hatóságok és az Európai Bizottság a szakmai segítségnyújtáson keresztül támogatják a tematikus munkát. Ez elsősorban olyan konferenciák, szemináriumok és munkacsoportok szervezését jelenti, amelyek hozzájárulnak az EQUAL keretében született jó gyakorlatok értékeléséhez, összehasonlításához és megvalósításához. A fejlesztési partnerségek a projektek végrehajtásához kapcsolódó tevékenységek és nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos feladataik részeként részt vesznek ezeken az eseményeken és bekapcsolódnak a hálózatok munkájába (a részvétel költségei, utazás és szállás elszámolható költségek a programban).

NyomtatásE-mail -
Adatvédelem  -  Technikai információk  -  Honlaptérkép
Szociális és Munkaügyi Minisztérium 1054 Budapest, Alkotmány utca 3. - Telefon: 06-1-473-8100 - Fax: 06-1-473-8101
Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a Magyar Kormány finanszírozza.
Az oldalt a JD Consult Limited és az Enterprise plc készítette a PHARE EUROPEAID/119520/D/SV/HU Program keretében.