Munka - kereső
A munkarendről
A munkaidő
Munkaidő-keret
Munkaidő-beosztás
Pihenőnap-pihenőidő
Vasárnapi munkavégzés szabályai
Munkavégzés munkaszüneti napon
A szaktárca honlapjaSTART!EMMAHEF OPePályaEQUALÁlláskereső
Pihenőnap-pihenőidő
Pihenőnap:
 • a naptári nap 0-24 óráig tartó időszaka, vagy
 • három- és négyműszakos munkarendben,
 • továbbá a megszakítás nélkül működő munkáltató,
 • illetve az ilyen munkakörben foglalkoztatott munkavállaló esetében a következő műszak megkezdését megelőző 24 óra.

A munkavállalót hetenként két pihenőnap illeti meg.
A két pihenőnap főszabályától a munkáltató csak az Munka Törvénykönyve szerint meghatározott esetekben térhet el, és
adhat a két pihenőnap helyett - egybefüggően - 48 illetve 40 óra pihenőidőt!

Ha elmúltál 18. éves, a Munka Törvénykönyve által meghatározott szabályok szerint két pihenőnap helyett 48 illetve 40 óra pihenőidő kiadását rendelheti el a munkáltatód, de: a az alábbi előírásoknak, feltételeknek meg kell felelnie!

Két pihenőnap helyett 48 óra pihenőidőt az alábbiak szerint lehet kiadni:
 • ha a munkáltató munkaidő-keretet alkalmaz
 • a pihenőidőt csak megszakítás nélkül (egybefüggően) lehet kiadni
 • a vasárnapnak is bele kell esnie ebbe a pihenőidőbe!

Egy másik munkaidő-beosztási modell szerint, ha a munkavállaló munkaidő-keretben dolgozik, és az alábbi csoportok valamelyikébe tartozik, megszakítás nélküli, legalább 48 órás pihenőidejét úgy kell kiadni, hogy havonta egyszer egy vasárnap is beleessen ebbe a pihenőidőbe:

 • rendeltetése folytán vasárnap is működő munkáltatóknál
 • készenléti jellegű munkakörben,
 • a munkáltató megszakítás nélkül üzemel,
 • a munkavállaló munkarendje három (!) vagy több műszakos,
 • idényjellegű munkavégzés esetén

Végül: munkaidő-keret alkalmazása esetén a heti két pihenőnap helyett adható heti 40 órás pihenőidő is, de ebben az esetben az alábbi feltételeket kell teljesíteni:

 • a megszakítás nélküli (egybefüggő) 40 órás pihenőidőbe egy teljes naptári napnak bele kell esnie
 • havonta egy vasárnap biztosítása kötelező
 • a munkaidőkeret átlagában legalább heti 48 óra pihenőidőnek meg kell lennie (ez azt is jelenti, hogy egy három- vagy többműszakos munkaidő-beosztás miatti "élesváltás" esetén sem vesztheti el a munkavállaló a minimum heti 48 órás pihenőidőhöz való jogát!)
Következmény: elveszthetsz heti 2 pihenőnapból egyet!
Védekezés: ne írj alá olyan munkaszerződést, illetve munkaszerződés-módosítást, ahol ilyen szabály van rögzítve!
Továbbá: kísérd figyelemmel a munkaidő-kereten belül ledolgozott munkaóráid számát, mert a munkaidő-kereten felüli
munkaidő rendkívüli munkavégzésnek számít márpedig heti egy pihenőnap elvesztése többlet-munkaidőt jelent!

Munkaközi szünet (pihenőidő):
 • ha a beosztás szerinti napi munkaidő vagy a rendkívüli munkavégzés időtartama a 6 órát meghaladja
 • valamint minden további 3 óra munkavégzés után a munkavállaló részére - a munkavégzés megszakításával - legalább 20
  perc munkaközi szünetet kell biztosítani.

Következmény: a minimum 20 perc "ebédidő"-t a törvény szerint le kell dolgozni, de a kollektív szerződés ettől - a munkavállalókra kedvezőbb szabállyal - eltérhet.

Két munkavégzés közötti pihenőidő

 • a munkavállaló részére a napi munkájának befejezése és a másnapi munkakezdés között legalább 11 óra pihenőidőt kell biztosítani
 • kollektív szerződés - egészségkárosító kockázatnak kitett munkavállalók kivételével - ennél kevesebb, de legalább 8 óra pihenőidő biztosítását írhatja elő
  • a készenléti jellegű munkakörben,
  • a megszakítás nélküli, illetve
  • a többműszakos munkarendben foglalkoztatott, továbbá
  • az idénymunkát végző munkavállaló esetében.
Ha elmúltál 18. éves, Rád is érvényes szabály: kollektív szerződés vagy a felek megállapodása előírhatja, hogy a munkavállalót a készenlétet követően nem illeti meg pihenőidő, ha a készenlétet nem a munkáltató telephelyén töltötte el.
 

 

A pihenőnapok összevonásának általános szabálya:

Munkaidőkeret alkalmazása esetén a pihenőnap
 • kéthetente, illetve
 • kollektív szerződés rendelkezése vagy felek megállapodása alapján legfeljebb havonta - részben vagy egészben összevontan is kiadható.

Ugyancsak - munkaidőkeret alkalmazása és kollektív szerződés megléte esetén - a pihenőnap legfeljebb hat havonta részben vagy egészben - összevontan is kiadható

 • a készenléti jellegű munkakörben,
 • a megszakítás nélküli, illetve
 • a három- vagy többműszakos munkarendben foglalkoztatott,
 • az idénymunkát végző munkavállaló esetében
Az pihenőnapok összevonásának ideje nem lépheti túl az alkalmazott munkaidőkeret időtartamát, továbbá hat nap munkavégzést követően minden esetben egy pihenőnap kiadása kötelező!

Következmény:
 • Ha nincs kollektív szerződés, illetve munkavállaló és munkáltató nem állapodnak meg, hetente egy-egy pihenőnap kiadása kötelező, a másik 2 pihenőnapot a második hét végéig ki kell adni!
 • Kollektív szerződés megléte esetén is heti egy szabadnap (hat nap munkavégzés után) kiadása kötelező, a ki nem vett pihenőnapokat pedig havonta illetve hat havonta (készenléti, többműszakos és idénymunkában, valamint megszakítás nélküli üzemelésű munkáltatónál) lehet összevonni.
  Két havi illetve négyhavi munkaidő-keret esetén a pihenőnapok is csak kettő/négy hónapra vonhatók össze, de: hat napi munkavégzés után 1 pihenőnap kiadása kötelező!
 • Egészségkárosító hatásoknak kitett munkavállaló heti pihenőnapjait nem lehet összevonni!

Nyomtatás
 
E-mail - Adatvédelem - Technikai információk - Impresszum - Honlaptérkép