2014. augusztus 21., csütörtök - Sámuel, Hajna napja
Védintézkedésre vonatkozó szabályozás
Bár 2009. január 1-jével a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek magyarországi munkavállalása jelentősen megváltozott, a hatályos szabályozás továbbra is fenntartja az ilyen személyekkel szemben alkalmazható, a Csatlakozási Szerződésekben meghatározott védintézkedéssel kapcsolatos eljárásra vonatkozó rendelkezéseket.

A magyar Csatlakozási Szerződés X. mellékletének 7. és 11. pontjában, a román Csatlakozási Szerződés VII. számú mellékletének 7. pontjában, valamint a bolgár Csatlakozási Szerződés VI. számú mellékletének 7. pontjában meghatározott védintézkedésnek az Európai Bizottságnál történő kezdeményezéséről vagy annak elrendeléséről - a bejelentésekben foglalt adatok figyelembevételével -, a szociális és munkaügyi miniszter javaslata alapján a Kormány dönt. A szociális és munkaügyi miniszter a védintézkedésre vonatkozóan az Országos Érdekegyeztető Tanácsban képviselettel rendelkező munkavállalói és munkaadói érdekképviseletek véleményének meghallgatásával tesz javaslatot.

Az Európai Bizottság vagy a Tanács által, a védintézkedés tárgyában hozott határozatot a Magyar Közlönyben közzé kell tenni. A Kormány a védintézkedés elrendeléséről szóló döntését rendeletben hirdeti ki.

Irányadó jogszabály:
  • a Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tekintetében alkalmazott, a munkaerő szabad áramlásával összefüggő átmeneti szabályokról szóló 355/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
  • 322/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tekintetében alkalmazott, a munkaerő szabad áramlásával összefüggő átmeneti szabályokról szóló 355/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Nyomtatás