2014. augusztus 22., péntek - Menyhért, Mirjam napja
Közlemény a foglalkoztatást elősegítő képzések költségnormáiról
A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásokról szóló, többször módosított 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet (a továbbiakban: R) 3. §-ának (2) bekezdésének f) pontja szerint a foglalkoztatást elősegítő képzések költségnormáit - amely tartalmazza az Áfá-t - a következők szerint határozza meg:
 
 
1.     A R. 1. § (1) bekezdés a) és d) pontjában - a szakképzési törvény 1.§ (1) bekezdés g) pont kivételével -meghatározott képzéseknél:
 
a)     állam által elismert, az OKJ-ban szereplő szakképesítés megszerzésére irányuló képzés esetén
elméleti óraszám után    240,-Ft/ fő/óra,
gyakorlati óraszám után         560,-Ft/ fő/óra
+ a külön jogszabályban meghatározott első vizsga díja,
 
b)    nem állam által elismert szakképesítés megszerzésére irányuló képzés esetén
 
ba) a felnőttképzési törvény 16-19.§ szerint akkreditált
képzési program alapján folytatott képzés során
400,- Ft/fő/óra (amely tartalmazza a vizsgadíjat is)
 
              bb) nem akkreditált képzési program esetén
420,- Ft/fő/óra (amely tartalmazza a vizsgadíjat is).
 
2.     A R. 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott képzések - kivéve a megváltozott munkaképességűek - esetében
 
a) a felnőttképzési törvény 16-19.§ szerint akkreditált képzési program alapján folytatott képzés során
                                                        350,- Ft/fő/óra,   
 
b) nem akkreditált képzési program alapján folytatott képzés során
372,- Ft/fő/óra.
 
3.     Megváltozott munkaképességűek képzése esetén a R. 1. §-a (1) bekezdésében meghatározott képzések esetén:
 
a)     állam által elismert OKJ-ban szereplő, vagy a felnőttképzési törvény 16-19.§ szerint akkreditált képzési program esetén
                                                          780,- Ft/fő/óra + OKJ-s képzés esetén a külön jogszabályban meghatározott első vizsga díja,  
 
b)          nem akkreditált képzési program esetén
840,- Ft/fő/óra.
 
4.     A R. 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott képzések esetében
                                                        a 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet 5. számú
melléklete szerint
 
5.     A R. 1. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott képzések esetében - a vizsgadíjakat is tartalmazó - járművezetői, árufuvarozási, veszélyes áruszállítói, építőgép-kezelői engedélyek megszerzésére irányuló:
 
elméleti képzés esetében:
750,- Ft/fő/óra
gyakorlati képzés esetében:
4000,- Ft/fő/óra
kivéve: "C" kategória és mezőgazdasági vontatói engedély megszerzése:
3.400,- Ft/fő/óra
 
Fenti költségnormák azokra a képzésekre érvényesek, amelyekre a megyei (fővárosi) munkaügyi központ a R. 4. §-ban meghatározott megállapodást 2006. évre vonatkozóan köt meg.
 
 
 
Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium

Nyomtatás