2014. július 25., péntek - Kristóf, Jakab napja

A Fogyatékosságügyi és Rehabilitációs Főosztály tevékenysége

(1) A Fogyatékosságügyi és Rehabilitációs Főosztály a jogszabály-előkészítő tevékenység keretében

a) kidolgozza a fogyatékos emberek jogait érintő - más főosztály feladatkörébe nem tartozó - jogszabályok szakmai koncepcióját,
b) közreműködik a fogyatékos emberek integrációját és rehabilitációját elősegítő pénzbeli ellátásokra és természetbeni szolgáltatásokra, valamint a rokkantsági nyugdíj-rendszer átalakítására vonatkozó jogszabályok szakmai koncepciójának kidolgozásában,
c) vizsgálja az a) pont szerinti jogszabályok szakmai megalapozottságát, hatását, és figyelemmel kíséri hatályosulásukat.

(2) A Fogyatékosságügyi és Rehabilitációs Főosztály részt vesz a költségvetés előkészítése során a minisztériumi fenntartású szociális intézmények, az Országos Fogyatékosügyi Program, az egyenlő esélyű hozzáférés és az országos érdekképviseleti szervek támogatásának tervezésében, figyelemmel kíséri az előirányzatok felhasználását, továbbá ellátja a Munkaerő-piaci Alap (MPA) rehabilitációs alaprészével kapcsolatos minisztériumi tervezési, szervezési, szabályozási és beszámolási feladatokat.

(3) A Fogyatékosságügyi és Rehabilitációs Főosztály ellátja az Országos Fogyatékosügyi Program és Intézkedési terv előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos szakmai és koordinációs feladatokat, valamint irányítja, koordinálja és ellenőrzi a jelnyelvi tolmács-szolgáltatást.

(4) A Fogyatékosságügyi és Rehabilitációs Főosztály működteti az Országos Fogyatékosügyi Tanácsot.

(5) A Fogyatékosságügyi és Rehabilitációs Főosztály irányítja, koordinálja és szervezi az Állami Foglalkoztatási Szolgálat foglalkozási rehabilitációs tevékenységét, valamint részt vesz a megváltozott munkaképességű személyekkel és munkaadókkal (foglalkoztatókkal) kapcsolatos ESZA programok kidolgozásában.

(6) A Fogyatékosságügyi és Rehabilitációs Főosztály előkészíti a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány alapítói döntéseit, és ellenőrzi azok végrehajtását.

(7) A Fogyatékosságügyi és Rehabilitációs Főosztály irányítja a minisztérium fenntartásában működő, fogyatékos személyeket ellátó szociális intézményeket, előkészíti az intézményekkel kapcsolatos fenntartói döntéseket, összehangolja a minisztérium különböző hivatali egységeinek a fenti szervezetek irányításával összefüggő feladatait.

(8) A Fogyatékosságügyi és Rehabilitációs Főosztály a nemzetközi kapcsolatok területén biztosítja a fogyatékosságügyi politikával foglalkozó ENSZ, ET és EU bizottságokban a képviseletet, valamint irányítja a fogyatékosságügyi nemzetközi dokumentumokból származó feladatok végrehajtását.

A Fogyatékosságügyi és Rehabilitációs Főosztály elérhetőségei:
Főosztályvezető: Kemény Péter megbízott főosztályvezető
Cím: 1054 Budapest, Hold u. 1. I. emelet 105
Telefon: 06-1-428-9750