2014. július 31., csütörtök - Oszkár napja
  Főoldal  »  Jogtár  » 

Munkaügyi jogszabályok gyűjteménye

Hatályos Jogszabályok Elektronikus Gyűjteménye

Az elektronikus információszabadságról szóló törvény alapján a Kormányzati Portálon 2005. december 1-jétől elérhető a Hatályos jogszabályok elektronikus gyűjteménye (HJEGY). A szolgáltatás az önkormányzati rendeletek kivételével minden hatályos jogszabályt és az állami irányítás egyéb jogi eszközeit (pl. kormányhatározat, utasítás, stb.) is tartalmazza.

A gyűjtemény ingyenesen és korlátozások nélkül használható.
Munkajog
2008. XVII. törvény
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 19. ülésszakán elfogadott, a nőknek bármilyen bányában föld alatti munkára alkalmazásáról szóló 45. számú Egyezményének felmondásáról
2003. évi XXI. törvény
Az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük való konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról
1992. évi XXII. törvény
A Munka Törvénykönyvéről
1991. évi XXIX. törvény
A munkavállalói érdekképviseleti tagdíjfizetés önkéntességéről
170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
A szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről
67/2004. (IV.15) Korm. rendelet
Az Egységes Munkaügyi Nyilvántartással kapcsolatos bejelentési és nyilvántartási kötelezettség szabályozásáról
78/1993. (V.12.) Korm. rendelet
A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről
2/2008. (III. 31.) SZMM rendelet
A szociális és munkaügyi miniszter felügyelete alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról, valamint egyes szociális szolgáltatások 2008. évi kiegészítő támogatásáról
23/2007. (VI. 12.) SZMM rendelet
Az egyes munkaköri megnevezésekről
27/2007. (IX. 29.) SZMM rendelet
A 2008. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről
14/2007. (IV. 11.) SZMM rendelet
A fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzés szintjéről
1/2006. (II. 2.) FMM rendelet
A rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek igazolására alkalmas iratokról
10/2005. (VII. 25.) FMM rendelet
Az alkalmi munkavállalói könyv formájáról, kitöltéséről, elkészítéséről és elosztásáról
18/2004. (IV. 25.) FMM rendelet
Az Egységes Munkaügyi Nyilvántartás keretében használt azonosító kódok képzésére, kiadására és alkalmazására vonatkozó szabályokról
2/2004. (I. 15.) FMM rendelet
A kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól
1/2004. (I. 9.) FMM rendelet
A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség eljárási szabályairól és díjazásáról

Közalkalmazottakra vonatkozó szabályok
1992. évi XXXIII. törvény
A közalkalmazottak jogállásáról
388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
A közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történő közzétételére vonatkozó részletes szabályokról
49/2008. (III. 14.) Korm. rendelet
A közszféra területén dolgozók 2008. évi illetményemelésének és egyéb személyi célú kifizetéseinek támogatásáról
32/2008. (II. 21.) Korm. rendelet
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2007. évi után járó tizenharmadik havi illetménye 2008. évi részletének finanszírozásáról
48/2005. (III. 23.) Korm. rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról
173/2002. (VIII. 9.) Korm. rendelet
A közalkalmazotti szakmai szorzóval kapcsolatos jogszabályok hatályon kívül helyezéséről
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról
233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi ágazatban történő végrehajtásáról
44/1997. (III. 12.) Korm. rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi ágazatban történő végrehajtásáról
89/1994. (VI. 8.) Korm. rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a testnevelés és sport területén történő végrehajtásáról
77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél
49/1993. (III. 26.) Korm. rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a központi költségvetési szervként működő kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél és kutatókat foglalkoztató egyes intézményeknél történő végrehajtásáról
150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet
A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben
53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről
1087/2007. (XI. 17.) Korm. határozat
A vezetői munkakörbe kinevezett közalkalmazottakra vonatkozó szabályok megalkotásáról
62/1997. (XI. 7.) BM rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról
3/2001. (II. 20.) EüM rendelet
A közalkalmazottak által betölthető egyes munkakörök közalkalmazotti osztályba sorolásáról
24/1992. (XII. 18.) FM rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról
25/1992. (XI. 25.) HM rendelet
A honvédségnél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről
7/1993. (III. 9.) IM rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a büntetés-végrehajtás szerveinél történő végrehajtásáról
24/1992. (XII. 2.) KHVM rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról
5/1993. (II. 27.) KTM rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról
1/1993. (IX. 29.) KüM rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Külügyminisztérium jóléti intézményeinél történő végrehajtásáról
11/2005. (V. 19.) KvVM rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a környezetvédelmi és vízügyi miniszter ágazati irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról
30/2000. (X. 11.) OM rendelet
A közalkalmazottak jogállását érintő kérdésekről
2/1993. (I. 30.) MKM rendelet
Az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről
1/1993. (IV. 20.) MüM rendelet
A közalkalmazottak jogállását érintő egyes kérdésekről
2/1999. (I. 29.) NKÖM rendelet
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának felügyelete alá tartozó nemzeti művészeti intézményekben művészi vagy egyéb művészeti munkakört betöltő közalkalmazottak illetménypótlékáról
17/1993. (VI. 18.) PM rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a pénzügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról
8/1999. (XI. 24.) TNM rendelet
A polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről
2/1999. (VIII. 24.) MeHVM rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél történő végrehajtásáról

Szakképzés és felnőttképzés
2003. évi LXXXVI. törvény
A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról
2001. évi CI. törvény
A felnőttképzésről
1993. évi LXXVI. törvény
A szakképzésről
123/2007. (V. 31.) Korm. rendelet
A felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól
292/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről
22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet
A felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól
4/2008. IV. 22.) SZMM rendelet
A regionális fejlesztési és képzési bizottságok működéséről
9/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet
A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tatozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről
13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet
A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról
15/2008. (VIII. 13) SZMM rendelet
A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet
A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről
15/2007. (IV. 13.) SZMM rendelet
A Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészéből felnőttképzési célra nyújtható támogatások részletes szabályairól
1/2007. (II. 6.) SZMM rendelet
A szakiskolák, a szakközépiskolák és a felsőfokú szakképzés tekintetében a felsőoktatási intézmények számára adományozható nívódíjról
13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet
A szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett képzéssel teljesítő hozzájárulásra kötelezett költségei elszámolásának feltételeiről és az elszámolás szabályairól
1057/2005. (V. 31.) Korm. határozat
A szakképzés-fejlesztési stratégia végrehajtásához szükséges intézkedésekről
14/2006. (IV. 3.) OM rendelet
A szakiskola és a szakközépiskola kilencedik évfolyamán a gyakorlati oktatás támogatásának igényléséről, folyósításáról és elszámolásának rendjéről
34/2003 (XII. 21.) OM rendelet
A szakmai vizsga szervezésére való jogosultság feltételeiről
9/2005. (VII. 15.) FMM rendelet
A foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 29/2004. (XII. 20.) FMM rendelet módosításáról
7/2005. (VI. 1.) FMM rendelet
A Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprész iskolarendszeren kívüli felnőttképzési célú keretének felhasználásáról szóló a 8/2003. (VII. 4.) FMM rendelet módosításáról
1/2005. (I. 19) FMM rendelet
A felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során kiszabható bírságról
24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet
Az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól
23/2004. (VI. 22.) FMM rendelet
A felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációs eljárási díjának mértékéről és felhasználásának szabályairól szóló 7/2002. (XII. 6.) FMM rendelet módosításáról
22/2004. (VI. 8.) FMM-OM együttes rendelet
Az Oktatási Minisztérium Alapkezelési Igazgatósága és az Európai Szociális Alap Nemzeti Programiroda Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság közreműködő szervezetté történő kijelöléséről, valamint a 2004-2006. évi Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program közoktatási, szakképzési és felsőoktatási intézkedéseinek végrehajtásáról
10/2003. (VII. 31.) FMM rendelet
A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium ügykörét érintő szakterületeken a szakértői tevékenység szabályozásáról
7/2002. (XII. 6.) FMM rendelet
A felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációs eljárási díjának mértékéről és felhasználásnak szabályairól
48/2001. (XII. 29.) OM rendelet
A felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól
1/2006. (II. 17.) OM rendelet
Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről

Foglalkoztatáspolitika
2004. évi CXXIII. törvény
A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról
2004. évi CXXII. törvény
A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról
1997. évi LXXIV. törvény
Az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről
1991. évi IV. törvény
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról
355/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
A Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tekintetében alkalmazott, a munkaerő szabad áramlásával összefüggő átmeneti szabályokról
291/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
Az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról
49/1999. (III. 26.) Korm. rendelet
A közmunkaprogramok támogatási rendjéről
39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet
A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról
177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet
A megváltozott képességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról
176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet
A megváltozott képességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól
18/2005. (X.18.) FMM rendelet
Az álláskeresők nyilvántartásba vételéről, a nyilvántartásból való törlésről, valamint az álláskeresési megállapodásról
13/2007. (III.28.) SzMM rendelet
A regionális munkaügyi központok illetékességéről
15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet
A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás megállapításának részletes szabályairól
14/2005. (IX. 2.) FMM rendelet
A rehabilitációs akkreditációs eljárás és követelményrendszer szabályairól
13/2005. (VIII. 26.) FMM rendelet
A munka világából történő fokozatos kivonuláshoz kapcsolódó járulék-kiegészítésről
30/2004. (XII. 21.) FMM rendelet
A különleges foglalkoztatási állományba helyezett köztisztviselő elhelyezkedését segítő munkaerőpiaci szolgáltatások és azok igénybevételének részletes szabályairól
11/2004. (IV. 7.) FMM-PM együttes rendelet
A 2004-2006. évi Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program, valamint az EQUAL Közösségi Kezdeményezés pénzügyi végrehajtásáról
10/2004. (IV. 7.) FMM-ESzCsM együttes rendelet
Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium szervezeti egységének a 2004-2006. évi Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program egészségügyi és szociális intézkedései végrehajtásában közreműködő szervezetté történő kijelöléséről és feladatairól
9/2004. (IV. 7.) FMM rendelet
A Foglalkoztatási Hivatalnak a 2004-2006. évi Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program végrehajtása során ellátandó feladatairól és közreműködő szervezetté történő kijelöléséről, valamint az Országos Foglalkoztatási Közalapítványnak a 2004-2006. évi EQUAL Közösségi Kezdeményezés végrehajtásába közreműködőként történő bevonásáról
30/2000. (IX. 15.) GM rendelet
A munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról
21/1999. (IV. 28.) GM rendelet
Az Aktív foglalkoztatási célok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól
8/1999. (XI. 10.) SzCsM rendelet
A külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről
4/1997. (I. 28.) MüM rendelet
A munkanélküli járadék megállapításához szükséges igazolólapról
6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet
A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról
3/1996. (IV. 5.) MüM rendelet
A rendbírságról

Munkaközvetítés
118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet
A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről

Munkaügyi ellenőrzés
1996. évi LXXV. törvény
A munkaügyi ellenőrzésről
295/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről

Munkavédelem, foglalkoztatás-egészségügy
1999. évi XLII. törvény
A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól
1993. évi XCIII. törvény
A munkavédelemről
295/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről
89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet
A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról
66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet
A munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről
22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet
A rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről
14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet
A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről
13/2004. (IV. 19.) FMM rendelet
Az egyéni védőeszközök megfelelőségét vizsgáló, tanúsító, ellenőrző szervezetek kijelölésének részletes szabályairól és az Európai Bizottságnak, illetőleg az Európai Unió tagállamainak való bejelentéséről, valamint a kijelölési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
33/1998. (VI. 24.) NM rendelet
A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet
A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről
26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet
A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet
A munkahelyek kémiai biztonságáról
65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet
A munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről
61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet
A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről
2/1998. (I. 16.) MüM rendelet
A munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről
27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet
A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról
4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet
Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet
A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről
2/2002. (II. 7.) SzCsM rendelet
Az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
4/2001. (IX. 26.) SzCsM-EüM együttes rendelet
A tengeri halászhajók fedélzetén dolgozók munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről
1081/2007. (X. 12.) Korm. határozat
A Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány jogutód nélküli megszüntetéséről
32/2007. (IV. 19.) OGY határozat
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 95. ülésszakán elfogadott, a munkavédelemről szóló 187. számú Keretegyezményről és a munkavédelemről szóló 197. számú Ajánlásról, valamint a munkaviszonyról szóló 198. számú Ajánlásról szóló beszámoló elfogadásról
4/2006. (III. 27.) FMM rendelet
Az igazságügyi munkabiztonsági szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege igazolásának rendjéről és eljárási szabályairól
1/2004. (I. 9.) FMM rendelet
A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség eljárási szabályairól és díjazásáról
11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet
Az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályairól
12/2006. (III. 23.) EüM rendelet
Az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről
5/2002. (XI.12.) FMM rendelet
A munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásáról

Megváltozott munkaképességűek
177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet
A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról
176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet
A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól
26/2005. (XII. 27.) FMM rendelet
A rehabilitációs akkreditációs díjról
15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet
A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás megállapításának részletes szabályairól
14/2005. (IX. 2.) FMM rendelet
A rehabilitációs akkreditációs eljárás és követelményrendszer szabályairól
8/1983. (VI. 29.) EüM-PM együttes rendelet
A megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról
213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet
Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetről, valamint eljárásának részletes szabályairól
321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet
A komplex rehabilitációról